PASCAL INTERPRETER

Witamy na stronie projektu Interpretera języka Pascal

Celem tego projektu jest stworzenie niezależnego od platformy Interpretera języka Pascal. Aby osiągnąć ten cel, jako środowisko programowania została wybrana Java. Interpreter początkowo musi podzielić skanowany kod na leksemy, sprawdzić jego poprawność i następnie wykonać. Aplikacja składała się będzie z:



The aim of this project is to create a multiplatform language Pascal interpreter. To achieve this aim we will use Java language as an environment for creating application. Despite to original Pascal language interpreter, our program will show all errors of interpreted file. Interpreter has to partition analyzing code into lexemes, checkout theirs correctness and then finally execute it in separated terminal window. Application will be based on scanner code module, parser module and code execution module that will be responsible for executing written code.






© SiSW 2006 | Design by Andreas Viklund