PASCAL INTERPRETER

Skaner

Skaner dzieli analizowany kod pliku na leksemy, które nastepnie umiesczane są w liście obiektów typu "leksem". Obiekt ten przechowuje informacje na temat wartości leksemu, jego typu oraz linni kodu w której znajduje się w pliku. Kod dzielony jest przez skaner na następujące leksemy:


W przyapdku napotkania błędu przez skaner - czyli leksem nie jest akceptowalny przez język BNF - następuje przerwanie działania skaneru i wypisanie błędu wraz z linijką w pliku gdzie ten błąd się znajduje.

Notacja BNF
© SiSW 2006 | Design by Andreas Viklund