PASCAL INTERPRETER

Wymagania

Do poprawnego uruchmienia parsera wymagana jest wersja javy conajmniej 1.5.x.
Kod źródłowy javy jest kompatybilny z wersją 1.4.x. Jednakże aby można było uruchomić skaner używając tej wersji javy należy przekompilować pliki żródłowe pobrane ze strony sourceforga pas-interpreter bądź z repozytorium CVS
© SiSW 2006 | Design by Andreas Viklund